Strategická porada manažérov

7.06.2021 v čase od 11:00  v Tapas bare u Miquela, na adrese: Námestie rodiny, Záhorská Bystrica 

Registračný formulár